Constructies

Constructies

Leg de vraag naar een constructie voor en de oplossing volgt. Werkplaats en machinepark zijn toegespitst op klein tot middelmatig seriewerk. Dit geldt vooral voor bouwkundig staal, trappen, bordesconstructies, loopbruggen en overkappingen.